GROW

Grow er en udviklingsplatform for unge scenekunstnere

Baggrund
Grow er skabt, fordi Grob ønsker at give plads til udvikling. Teater Grob begyndte selv for 20 år siden, som en gruppe af unge talenter, der havde den store passion for teatret til fælles. Som gruppe kæmpede man sig vej frem i den professionelle teaterverden og er i dag et etableret teater med en klar kunstnerisk profil.

Grows mission
Grow er en selvstændig forening, der uafhængigt af uddannelsesinstitutioner har etableret en scenekunstnerisk udviklingsplatform, hvor unge har mulighed for at arbejde med scenekunstens mangfoldighed gennem vores udbud af billige workshops, arrangementer og netværksskabende events i Teater Grobs professionelle rammer, der sammen og hver for sig inkluderer scenekunstnere i en tryg og eksperimenterende atmosfære med fokus på læring, sparring og udvikling.

Organisation
Grow har et kunstnerisk råd, som udpeger unge scenekunstnere til at blive en del af Grow for et år ad gangen. Det nuværende kunstneriske råd består af Anna Skov, dramatiker og Zaki Youssef, skuespiller.

Grow har kreativ producent Mie Kanø tilknyttet som planlægger og faciliterer Grows udviklings- og produktionsforløb.

Hvis du har spørgsmål til Grow, så skriv til Mie Kanø på mie@grob.dk

OPEN CALL

TIL DET NYE GROW

En dramatisk spirekasse

HAR DU LYST TIL AT EKSPERIMENTERE MED SCENEKUNSTNERISKE TEKSTFORMER?

Brænder du for det dramatiske skrevne ord og har du lyst til at prøve kræfter med det på et professionelt teater?

Grow er Teater Grobs udviklingsplatform for unge scenekunstnere og har slået nye rødder og vil fremover have sit primære fokus på ny dramatik. Derfor søger vi nu unge mellem 20 og 30 år, der har lyst til at skrive til teater og arbejde med forskellige former for tekstudviklingsprocesser; unge mennesker, der har lyst til at revitalisere Grow.

Første del af projektet forløber i efteråret 2019 og munder ud i en readingfestival på Teater Grob i december 2019. Derefter udgør de valgte kunstnere det kunstneriske kollektiv i Grow for hele 2020, med mulighed for at indgå i og skabe udviklingsforløb, readings, visninger og forestillinger. Målet er træning, læring og erfaring, støttet af nogle af de bedste kræfter fra branchen.

Det er Grows nye kunstneriske råd, bestående af bl.a. dramatiker Anna Skov og skuespiller Zaki Youssef, som kuraterer og udvælger scenekunstnerne til dette forløb, som faciliteres af Grows kreative producent, Mie Kanø, samt Grows bestyrelse der står klar med sparring, mentorhjælp og rådgivning. 

ANSØGNINGSFRIST d. 1. juni kl. 23.59 

Ansøgningen skal indeholde:

En kort beskrivelse af din idé og overvejelser omkring proces.
Din projektbeskrivelse kunne indeholde overvejelser omkring hvordan du fx forestiller dig din idé udvikle sig og forme sig til scenen. Eller du kan beskrive en konkret tematik, du har lyst til at fordybe dig i eller en idé til en dramatisk tekst, du har lyst til at arbejde i dybden med. Eller det kan være en beskrivelse af en bestemt arbejdsform, du har lyst til at udforske.
Max 1 side.
Vedlæg desuden et teksteksempel (fx 1 scene), max 10 sider.
Kort CV på max 1 side pr. person.
Man kan søge individuelt eller som gruppe.
Spørgsmål til ansøgningen kan ske til Mie Kanø på mie@grob.dk

Næste forestillinger på GROB