Grob søger digital producer

Til maj har Teater Grob premiere på forestillingen ELUSIA, som er en del af teatrets første EU-støttede projekt, der skabes i samarbejde med tre andre teatre i London, Athen og Barcelona. Projektet hedder EXTENDED UNIVERSE og er også Teater Grobs første trans-media projekt. Det vil sige at dele af fortællingen skal forlænges og spredes ud over forskellige platforme og kanaler med det formål at skabe et udvidet fortælleunivers og nå et nyt og større publikum. 

Du kan læse mere om projektet her.

Denne forlængelse eller ekstension har det mål at skabe rammer og regler for, at publikum ender med at involvere sig og skabe indhold, der er kollektivt, delbart og kreativt.

Til at udforske og realisere den del af projektet leder vi efter en kreativ formidler, som er særlig kyndig på sociale medier og som kan udvikle og eksekvere trans-mediale strategier i samarbejde med det kunstneriske team bag projektet.

Helt konkret leder vi efter en der:

– Kan tage en historie og fortælle videre på den
– Er ferm til og har indgående forståelse for brugen af sociale medier herunder særligt Instagram
– Selv kan skabe indhold til sociale medier og er fortrolig med de relevante programmer
– Har gode mundtlige og skriftlige sprogkundskaber – herunder dansk og engelsk
– Har en kommunikationsfaglig baggrund og forstår at arbejde med specifikke målgrupper
– Er en holdspiller med projekterfaring
Har kendskab til kunst og teater
– Kan være fleksibel og selvstændig med fordeling af arbejdstid
– Har lyst til at være med til at udvikle og afvikle arrangementer i forbindelse med projektet

Stillingen er en projektansættelse, der løber fra marts til juni 2020 med forberedende møder i dec. 2019. Der er afsat 300 timer til opgaven med en timeløn på 180 kr. + feriepenge og pension. Du fordeler timerne i samarbejde med producent.

Praktisk vedr. ansøgningsprocessen

Send din ansøgning til mie@grob.dk senest den 20. nov. kl. 23.59.
Der vil blive afholdt samtaler i uge 48.

I ansøgningen vil vi bede dig prioritere ovenstående kompetencesæt i personlig rækkefølge med det du har størst kompetencer i øverst og mindst nederst.

Derudover skal din ansøgning indeholde en kort beskrivelse af dig, samt et eksempel på et trans-media tiltag du enten har oplevet eller kunne tænke dig at udforske i projektet. Endelig skal du vedhæfte et kort CV samt noget visuelt du har skabt, bearbejdet, delt eller kommunikeret.
Det er kun din kreativitet og krøllede hjerne der sætter grænser.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til assisterende producent Mie Kanø på mie@grob.dk

Næste forestillinger på GROB