Masterclass: Kunsten på arbejde

I erkendelse af at kunst har en særlig evne til at rumme kompleksitet og uforudsigelighed, har vi set forskellige initiativer, hvor kunsten har dannet baggrund for organisatorisk læring og ledelsesudvikling.

De kunstneriske og æstetiske erkendelsesformer tilbyder perspektiver, der skaber brugbare alternativer i en række organisationer.

Flere forestillinger på GROB

Der er ingen fremtidige forestillinger på nuværende tidspunkt.